(VietQ.vn) - Đổi mới sáng tạo, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới giúp thay đổi cách thức làm việc, tạo ra sản phẩm hàng hóa với chất lượng và giá trị cao hơn... Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tạo ra tốc độ tăng TFP cao hơn và năng suất lao động lớn hơn.

 Nguồn: Báo cáo Chương trình Quốc gia nâng cao NSCL (712) 2019.

 Nội dung - thiết kế: Doãn Trung

Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang