(VietQ.vn) - Lean Manufacturing loại bỏ nhiều vấn đề liên quan đến lịch sản xuất và cân bằng chuyền kém, thích hợp cho các ngành có chiến lược ưu tiên việc rút ngắn thời gian chu kỳ sản xuất tới mức tối thiểu để tạo thế mạnh trong cạnh tranh cho công ty.

Doãn Trung
Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang