(VietQ.vn) - ISO 9001 đưa ra nguyên tắc, nguyên lý, yêu cầu để thiết lập hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp và áp dụng cho tất cả doanh nghiệp không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ.

 
Thiết kế: Doãn Trung
Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang