(VietQ.vn) - Đo lường là ngành khoa học kỹ thuật chính xác, có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất, đời sống, quốc phòng và nghiên cứu khoa học. Không có khoa học - kỹ thuật đo lường chính xác sẽ không có sản phẩm đạt chất lượng cao, không đảm bảo độ chính xác và tin cậy trong điều tra cơ bản, khó thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển, do vậy không thể đạt mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả nền kinh tế.

 

 Thiết kế - Thanh Tùng 

Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang