Giao lưu trực tuyến

Đảm bảo đo lường với hàng hoá đóng gói sẵn: Nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp

07:07 08/10/2022

Vietq.vn Tại Chương trình tọa đàm trực tuyến: “Đảm bảo đo lường với hàng hóa đóng gói sẵn" do Chất lượng Việt Nam tổ chức, các chuyên gia nhấn mạnh, việc đảm bảo đo lường với hàng hoá đóng gói sẵn giúp tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; kiểm soát phát thải ra môi trường; Nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh để DN tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa toàn cầu.

Doãn Trung

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang