Giao lưu trực tuyến

Trực tiếp: Năng suất lao động – Đòn bẩy phát triển kinh tế bền vững

09:18 05/12/2019

Vietq.vn Thời gian qua, NSLĐ của Việt Nam tiếp tục cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng NSLĐ cao trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, đến nay nền kinh tế vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và còn khoảng cách khá xa so với các nước trong khu vực. Để tránh nguy cơ tụt hậu và vượt qua bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần tập trung chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả, trong đó trọng tâm là cải thiện NSLĐ để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong tương lai. Sáng nay (5/12), Chất lượng Việt Nam online đã tổ chức cuộc trao đổi với chủ đề: "Năng suất lao động – Đòn bẩy phát triển kinh tế bền vững".

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang