(VietQ.vn) - Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định 105 quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và khoản 6, 7, 8, 9, 10 Điều 2 Nghị định 154 sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định về kiểm tra chuyên ngành.

 Thanh Minh
Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang