(VietQ.vn) - Năng suất chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố, bao gồm yếu tố môi trường kinh tế - xã hội - chính trị, chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ, tình hình thị trường, trình độ công nghệ, hệ thống quản lý, tổ chức sản xuất của doanh nghiệp, mối quan hệ lao động - quản lý, khả năng về vốn, phát triển nguồn nhân lực...

Thiết kế: Doãn Trung
Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang