Doanh nghiệp

Năng suất Chất lượng

Vai trò của lãnh đạo đối với hoạt động quản lý chất lượng

Vai trò của lãnh đạo đối với hoạt động quản lý chất lượng

(VietQ.vn) - Vai trò của lãnh đạo là một trong những nguyên tắc cơ bản quan trọng đối với quản lý chất lượng. Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất đồng bộ giữa mục đích, đường lối và môi trườngg nội bộ trong doanh nghiệp. Hoạt động chất lượng sẽ không có kết quả nếu không có sự cam kết triệt để của cấp lãnh đạo và lôi kéo được mọi người cùng tham gia để đạt mục tiêu chung.

Tin mới Năng suất Chất lượng 24h

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang