(VietQ.vn) - Năng suất xanh (GP) là chiến lược nâng cao năng suất đồng thời đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường của tổ chức, doanh nghiệp như: giảm thiểu ô nhiễm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Phương pháp năng suất xanh là sự kết hợp các công cụ, kỹ thuật và công nghệ thích hợp để giảm thiểu tác động ra môi trường của các hoạt động, hàng hoá, dịch vụ.

Thiết kế: Doãn Trung
Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang