(VietQ.vn) - PTB (Viện Đo lường Quốc gia Đức) đóng vai trò là cơ quan thúc đẩy đổi mới và bảo đảm cho sự bền vững của hệ thống Hạ tầng chất lượng Quốc gia (NQI) của Đức. PTB còn đóng vai trò quan trọng trong đo lường đối với các đại lượng đo được liên kết với Internet và số hóa, đặc biệt là lĩnh vực đo lường, hiệu chuẩn và các đại lượng tham chiếu trong ICT.

 
Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang