(VietQ.vn) - Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 là phôi thai cho sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 31000. Bộ tiêu chuẩn này giúp các doanh nghiệp những nguyên tắc và hướng dẫn cho quá trình quản lý rủi ro một cách tốt nhất. Áp dụng quản lý rủi ro sẽ làm tăng khả năng đạt được mục tiêu, khuyến khích chủ động quản lý, nhận thức sự cần thiết để xác định và xử lý rủi ro trong tổ chức, cải thiện việc xác định các cơ hội và nguy cơ, tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan. Dưới đây là khuôn khổ quản lý rủi ro theo ISO 31000:

Doãn Trung
Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang