video hot

Châu Âu chống dược phẩm giả trên thị trường bằng cách nào?

14:48 22/04/2019

Vietq.vn - Các nước châu Âu vừa áp dụng quy định mới để chống dược phẩm giả, theo cách theo dõi đường đi của từng hộp thuốc chữa bệnh.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang