SỰ KIỆN: CHUYÊN ĐỀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 996

Đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp tại Cao Bằng

Đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp tại Cao Bằng

(VietQ.vn) - Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng đã có nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về hoạt động đo lường.

Phú Yên: Triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình đảm bảo đo lường

Phú Yên: Triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình đảm bảo đo lường

(VietQ.vn) - Theo thống kê của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Yên, từ đầu năm 2023 đến nay, ngành khoa học, công nghệ tỉnh đã triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia chương trình đảm bảo đo lường.

Chương trình đảm bảo đo lường phục vụ doanh nghiệp sản xuất hàng đóng gói sẵn

Chương trình đảm bảo đo lường phục vụ doanh nghiệp sản xuất hàng đóng gói sẵn

(VietQ.vn) - Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn, hỗ trợ 05 Hợp tác xã sản xuất hàng đóng gói sẵn triển khai xây dựng và áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường gồm Hợp tác xã Chè an toàn Khe Cốc, Hợp tác xã Chè La Bằng, Hợp tác xã Tuyết Hương sản xuất các sản phẩm chè; Hợp tác xã Miến Việt Cường sản xuất các sản phẩm miến; Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hồng Kỳ sản xuất các sản phẩm tương.

Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

(VietQ.vn) - Để phù hợp với sự phát triển của khoa học và công nghệ, yêu cầu quản lý đo lường từng thời kỳ, công tác rà soát, cập nhật và dự báo nhu cầu xây dựng văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục, cần lộ trình thực hiện cụ thể trong giai đoạn trung hạn, dài hạn.

Đề án 996: Góp phần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường của tỉnh Thái Nguyên

Đề án 996: Góp phần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường của tỉnh Thái Nguyên

Đo lường là lĩnh vực khoa học kỹ thuật chính xác, là hoạt động không thể thiếu đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác sẽ góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đề án 996: Góp phần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường của tỉnh Thái Nguyên

Đề án 996: Góp phần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường của tỉnh Thái Nguyên

(VietQ.vn) - Sau hơn 03 năm triển khai, Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (Đề án 996) đã góp phần tăng cường và đổi mới hoạt động đo lường của tỉnh Thái Nguyên, hỗ trợ tích cực các tổ chức, doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19.

Nam Định: Phát triển hệ thống đo lường - kết quả và khó khăn cần tháo gỡ

Nam Định: Phát triển hệ thống đo lường - kết quả và khó khăn cần tháo gỡ

(VietQ.vn) - Hoạt động đo lường có vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế - xã hội, nó giúp đo lường và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường, từ đó đưa ra các quyết định và chính sách phù hợp để phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng… Thời gian qua, hệ thống đo lường trên địa bàn tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song tỉnh vẫn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn cần được tháo gỡ trong thời gian tới.

Chương trình đảm bảo đo lường giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Chương trình đảm bảo đo lường giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

(VietQ.vn) - Kể từ khi triển khai, nhiều nhiệm vụ của Đề án 996 bắt đầu mang lại kết quả tích cực. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo đo lường thông qua công tác kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được đẩy mạnh, có hiệu quả đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nhiều kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Đề án 996 năm 2022

Nhiều kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Đề án 996 năm 2022

(VietQ.vn) - Trong bối cảnh nhiều biến động khó lường, các hoạt động triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996) vẫn được đẩy mạnh rộng khắp từ trung ương đến địa phương.

Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường

Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường

(VietQ.vn) - Theo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.Hà Nội, việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường là một trong những yếu tố quan trọng nhằm thực hiện Đề án 996 hiệu quả.

Chương trình đảm bảo đo lường được triển khai rộng khắp tại các tỉnh, thành trên cả nước

Chương trình đảm bảo đo lường được triển khai rộng khắp tại các tỉnh, thành trên cả nước

(VietQ.vn) - Theo đánh giá của TS. Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ), thời gian qua, Chương trình đảm bảo đo lường đã được triển khai rộng khắp tại các tỉnh, thành trên cả nước, với nhiều địa phương điểm, doanh nghiệp điểm mang lại nhiều kết quả tích cực.

Hải Phòng: Triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường

Hải Phòng: Triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường

(VietQ.vn) - Công tác kiểm tra nhà nước về đo lường của Chi cục TCĐLCL Hải Phòng triển khai với tổng 133 đơn vị được kiểm tra, trong đó có 34 đơn vị kinh doanh xăng dầu; 38 đơn vị kinh doanh điện, nước sinh hoạt; 3 đơn vị sử dụng phương tiện đo nhóm 2; 5 đơn vị dịch vụ cân ô tô; 17 đơn vị kinh doanh vận tải taxi; 7 đơn vị định lượng hàng đóng gói sẵn; 7 đơn vị chiết nạp Gas; 21 đơn vị kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ.

Tổng kết Chương trình so sánh liên phòng hiệu chuẩn chuẩn đo lường năm 2022

Tổng kết Chương trình so sánh liên phòng hiệu chuẩn chuẩn đo lường năm 2022

(VietQ.vn) - Trong khuôn khổ triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngày 09/12/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức cuộc họp tổng kết Chương trình so sánh liên phòng hiệu chuẩn chuẩn đo lường năm 2022.

Thực hiện việc kiểm định phương tiện đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Thực hiện việc kiểm định phương tiện đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

(VietQ.vn) - Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu thực hiện việc kiểm định đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; kiên quyết không cấp giấy chứng nhận cho những phương tiện không đủ tiêu chuẩn tham gia giao thông.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang