video hot

Bát nháo thị trường nhụy hoa nghệ tây

08:34 05/07/2019

Vietq.vn - Do nghi ngờ Công ty Tây Á có nhiều điểm bất thường trong thị trường nhụy hoa nghệ tây. Phóng viên ANTV đã mang sản phẩm mua được trong Công ty xuất nhập khẩu Tây Á đến làm việc với Cục an toàn thực phẩm để làm rõ xem các sản phẩm của Công ty này đang vi phạm quy phạm pháp luật như thế nào?

video liên quan

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang