video hot

Độ chính xác của bộ kit test nhanh Covid-19 ở Hà Nội thế nào?

14:39 08/04/2020

Vietq.vn - TP Hà Nội đã đưa vào hoạt động 10 trạm xét nghiệm dã chiến và đưa vào sử dụng bộ test nhanh để xét nghiệm Covid -19. Đây là bộ test do Hàn Quốc sản xuất và đang sử dụng, thông qua lấy mẫu máu, cho kết quả trong 10 phút với độ chính xác cao. Tuy nhiên, lại có nhiều ý kiến cho rằng, kết quả xét nghiệm có thể có sai số, những người dương tính bằng phương pháp test nhanh lại chưa chắc dương tính với phương pháp Realtime RT-PCR và ngược lại.

Theo VTC

TP Hà Nội đã đưa vào hoạt động 10 trạm xét nghiệm dã chiến và đưa vào sử dụng bộ test nhanh để xét nghiệm Covid -19. Đây là bộ test do Hàn Quốc sản xuất và đang sử dụng, thông qua lấy mẫu máu, cho kết quả trong 10 phút với độ chính xác cao. Tuy nhiên, lại có nhiều ý kiến cho rằng, kết quả xét nghiệm có thể có sai số, những người dương tính bằng phương pháp test nhanh lại chưa chắc dương tính với phương pháp Realtime RT-PCR và ngược lại.

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang