video hot

Sản xuất thông minh giúp cải thiện năng suất và năng lực cạnh tranh

15:14 12/09/2019

Vietq.vn - Công nghiệp 4.0 ứng dụng trong sản xuất thông minh giúp cải thiện năng suất và năng lực cạnh tranh, với hợp tác của TUV SUD Digital Service và Tổng cục TCĐLCL trong thời gian tới sẽ giúp doanh nghiệp sẵn sàng trong việc chuyển đổi sang sản xuất thông minh hướng tới hệ sinh thái về sản xuất thông minh mà Việt Nam đang muốn phát triển.

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang