video hot

Techfest Đà Nẵng 2018: Nhiều cơ hội mới cho giới khởi nghiệp

13:53 04/12/2018

Vietq.vn - Diễn ra trong ba ngày tại Đà Nẵng, Techfest 2018 đã làm rõ bức tranh khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam, cùng nhiều giải pháp được đề xuất.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang