video hot

Thái Nguyên: Tiên phong triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp

08:50 17/12/2021

Vietq.vn - Triển khai Đề án 996, Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trên cả nước lựa chọn 3 doanh nghiệp là mô hình điểm về Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp. Chương trình kỳ vọng đưa 3 mô hình điểm trở thành cơ sở thực tiễn quan trọng, tiền đề nhân rộng hoạt động đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp trên toàn tỉnh và cả nước.

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang