video hot

Thúc đẩy hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hoạt động doanh nghiệp

18:53 16/03/2022

Vietq.vn - Tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”, các đại biểu nhấn mạnh, chương trình đảm bảo đo lường sẽ thúc đẩy hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hoạt động doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Doãn Trung

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang