Bình Dương: Xây dựng, áp dụng ISO 9001:2008 trong doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

author 07:42 14/01/2018

(VietQ.vn) - Trong năm 2017, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL Bình Dương đã xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Bình Dương, trong năm 2017, Trung tâm thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo đạt 103% kế hoạch năm 2017 (không tính số công tơ điện); tổng số mẫu thử nghiệm đã thực hiện đạt 170% và thực hiện mở rộng lĩnh vực tư vấn, xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh;… 

Đối với hoạt động dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và tư vấn, Trung tâm đã thực hiện kiểm định 28 loại phương tiện đo và chứng nhận đăng ký hiệu chuẩn 31 phương tiện đo các loại; thử nghiệm 09 sản phẩm điện - điện tử gia dụng; 07 sản phẩm vật liệu xây dựng và thử nghiệm thép phục vụ cho việc đánh giá phù hợp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước; tiếp nhận 4.143 phiếu yêu cầu về kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm; 371 phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ khác.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Bình Dương đã được áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Ảnh: Petrotimes 

Bên cạnh đó, trung tâm đã triển khai và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Cụ thể, nhiệm vụ khảo sát đo lường trong kinh doanh xăng dầu; tổ chức các lớp đào tạo về ISO hành chính công; Kiểm định, hiệu chuẩn, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa chuẩn đo lường; tham gia kiểm tra nhà nước về đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa; khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông ngoài thị trường; khảo sát hàng đóng gói sẵn…

Trong năm 2018, Trung tâm sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt, triển klhai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong cán bộ, viên chức, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt Ngày pháp luật tại đơn vị.

Bảo Bình

Sóc Trăng: Điểm sáng áp dụng ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính(VietQ.vn) - Năm 2017, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã được tỉnh Sóc Trăng thực hiện có hiệu quả.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang