video hot

Bản tin Cảnh báo chất lượng: Bất cập trong sản xuất kinh doanh đũa ăn

21:11 31/10/2017

Vietq.vn - Ngoài đũa ăn 1 lần thì nhiều loại đũa ăn khác cũng ẩn chứa nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, nội dung đó sẽ có trong bản tin Cảnh báo chất lượng hôm nay. Chương trình còn có nhiều tin tức cảnh báo đáng chú ý khác sẽ chuyển tới quý vị

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang