video hot

Bảo hiểm xã hội tự nguyện - 'chỗ dựa' cho người lao động khi về già

14:29 18/12/2020

Vietq.vn - Trong suy nghĩ của nhiều người, chỉ có công nhân, viên chức, lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước mới có điều kiện hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, trên thực tế mọi người lao động từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để có thể nhận được lương hưu khi về già.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang