video hot

Năng suất có ý nghĩa quan trọng trong việc vận dụng hiệu quả nguồn lực lao động

09:39 15/12/2020

Vietq.vn - Trong bối cảnh đại dịch covid, hơn lúc nào hết vai trò của cải thiện năng suất có ý nghĩa quan trọng trong việc vận dụng một cách hiệu quả nguồn lực lao động, đó là con người cần cù và ưu tú.

Việt Hà - Doãn Trung

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang