video hot

Năng suất có ý nghĩa quan trọng trong việc vận dụng hiệu quả nguồn lực lao động

09:39 15/12/2020

Vietq.vn - Trong bối cảnh đại dịch covid, hơn lúc nào hết vai trò của cải thiện năng suất có ý nghĩa quan trọng trong việc vận dụng một cách hiệu quả nguồn lực lao động, đó là con người cần cù và ưu tú.

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang