video hot

Đổi mới sáng tạo - trụ cột mới trong phát triển kinh tế, xã hội

14:27 04/12/2020

Vietq.vn - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới và tại Việt Nam, đổi mới sáng tạo được coi là trụ cột mới trong phát triển kinh tế, xã hội. Làm thế nào để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ quản lý, phát huy quá trình đổi mới sáng tạo như thế nào. Tất cả vấn đề này sẽ được trao đổi trong chương trình ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi.

 

 

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang