Hà Nội: 1.448 thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

author 06:48 27/05/2020

(VietQ.vn) - Hà Nội đã hoàn thành triển khai cổng Dịch vụ công Thành phố, cung cấp 1.448 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên một nền tảng thống nhất đồng bộ tại 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn.

Báo cáo Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cho biết, UBND Thành phố đang chỉ đạo xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0); Đang thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành Trung tâm Điều hành thông minh Thành phố (trong đó có Trung tâm phục vụ hành chính Thành phố là thành phần) phục vụ các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính.

Hà Nội đã hoàn thành triển khai cổng Dịch vụ công Thành phố cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên một nền tảng thống nhất đồng bộ  

Hà Nội đã hoàn thành kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) cốt lõi theo hướng tập trung, tích hợp tại Trung tâm dữ liệu, làm nền tảng cho việc phát triển các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành, từng bước hình thành dữ liệu lớn (Bigdata) đảm bảo sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDL quốc gia.

Công an Thành phố đã tổ chức cập nhật thông tin quản lý cho trên 7,9 triệu người dân Hà Nội (Trong đó có 7.115.014 nhân khẩu có hộ khẩu thường trú tại Thành phố đang sinh sống, làm việc, đảm bảo thông tin chính xác tuyệt đối, không sót lọt nhân khẩu); tổ chức vận hành, khai thác hiệu quả CSDL dân cư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đáp ứng việc tăng cường liên thông, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ công dân, tổ chức, cá nhân, người nộp thuế,...

Nhằm hình thành CSDL quản lý doanh nghiệp của Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện, hoàn thành số hóa 100% dữ liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để đồng bộ dữ liệu với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý; Xây dựng CSDL quản lý doanh nghiệp của Thành phố, tích hợp dữ liệu với phần mềm quản lý đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện. Thực hiện cơ chế liên thông, cung cấp thông tin với Cục Thuế Hà Nội và các cơ quan, đơn vị để tạo bước đột phá mạnh mẽ, mang lại biến chuyển tích cực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Thành phố, được cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, ghi nhận.

Hình thành kết nối liên thông giữa Thành phố với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Sở Tài chính đã triển khai các hệ thống thông tin, CSDL, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu thống nhất, tập trung, tích hợp các hệ thống thông tin gồm: quản lý về giá, quản lý tài sản công; quản lý đầu tư liên ngành; quản lý ngân sách và kho bạc trên địa bàn Thành phố; đã kết nối CSDL ngành Hải quan, Kho bạc… đảm bảo liên thông hệ thống từ Trung ương đến Thành phố, cấp huyện và cấp xã.

Hà Nội đã thực hiện rút ngắn thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử: 90% các cuộc họp của UBND Thành phố diện rộng đến sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã thực hiện trực tuyến; 80% các cuộc họp giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã diện rộng đến cấp xã thực hiện trực tuyến.

Đến nay, Thành phố đã hoàn thành triển khai cổng Dịch vụ công Thành phố cung cấp các DVCTT mức độ 3, 4 trên một nền tảng thống nhất đồng bộ tại 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn. Tổng số thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.448.

Thực hiện Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia, tháng 12/2019, Hà Nội đã tích hợp 07 DVC TT trên Cổng DVC quốc gia gồm: Thông báo hoạt động khuyến mãi; Đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp; cấp chứng chỉ hành nghề y dược; cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Cấp bản sao trích lục hộ tịch; Đăng ký khai sinh. Thành phố đã tích cực triển khai đưa vào vận hành Hệ thống Một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố đến 22 Sở, ban, ngành, 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang