video hot

Hệ thống pháp lý về đo lường Việt Nam: Tạo thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp

20:18 03/11/2021

Vietq.vn - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo lường đã đáp ứng nhu cầu quản lý trên địa bàn cả nước, đồng thời tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động đo lường của doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ.

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang