4 chính sách cơ bản của chiến lược sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp

author 12:08 27/12/2015

(VietQ.vn) - Mỗi doanh nghiệp cần phải có những cân nhắc về vấn đề sở hữu trí tuệ khi phác thảo kế hoạch kinh doanh và chiến lược truyền thông tùy thuộc vào nhu cầu, trình độ công nghệ riêng của mình.

Sự kiện: SỞ HỮU TRÍ TUỆ - PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Việc quản lý các tài sản trí tuệ của một doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là việc xác lập các quyền sở hữu trí tuệ một cách chính thức thông qua các cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia. Các quyền đối với sáng chế và nhãn hiệu sẽ không có giá trị trừ khi chúng được khai thác một cách tương xứng. Hơn nữa, một số tài sản trí tuệ của công ty không bắt buộc phải đăng ký như thường lệ mà lại cần đến những biện pháp bảo hộ khác (ví dụ các hợp đồng bảo mật).

Doanh nghiệp cần đưa sở hữu trí tuệ vào chiến lược kinh doanh tổng thể

Doanh nghiệp cần đưa sở hữu trí tuệ vào chiến lược kinh doanh tổng thể

Do đó, các doanh nghiệp muốn khai thác đầy đủ giá trị từ bí quyết và sáng tạo cần phải có những bước đi phù hợp để xây dựng một chiến lược sở hữu trí tuệ riêng cho hoạt động kinh doanh. Đồng thời, cần phải đưa chiến lược sở hữu trí tuệ đó vào chiến lược kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là cần phải có những cân nhắc về sở hữu trí tuệ khi phác thảo kế hoạch kinh doanh và chiến lược truyền thông. Một chiến lược sở hữu trí tuệ cơ bản sẽ gồm có ít nhất những điều sau:

Một chính sách về xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Một sản phẩm hoặc dịch vụ đơn nhất có thể được bảo hộ dưới nhiều dạng quyền sở hữu trí tuệ khác nhau liên quan đến các khía cạnh khác nhau của sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Các doanh nghiệp phải xem xét đến cách bảo hộ trọn gói tốt nhất và đảm bảo rằng tất cả những quyền thông thường đều được xác lập sớm nhất.

Cũng cần lưu ý rằng việc tạo lập một danh mục sở hữu trí tuệ toàn diện có thể là một khoản đầu tư đáng cân nhắc, đặc biệt là đối với các sáng chế. Do đó, các doanh nghiệp cũng phải đánh giá cẩn thận các chi phí và lợi ích của việc yêu cầu cấp patent trong từng trường hợp và phát triển một chiến lược/chính sách về việc xác lập quyền đối với sáng chế phù hợp với ngân sách và các cơ hội thị trường của mình.

Một chiến lược sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp cần 4 chính sách cơ bản

Một chiến lược sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp cần 4 chính sách cơ bản

Một chính sách khai thác sở hữu trí tuệ

Các tài sản sở hữu trí tuệ có thể được khai thác theo nhiều cách khác nhau. Đó có thể là thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ sở hữu trí tuệ được bảo hộ; ký kết các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ hoặc nhượng quyền thương mại; bán các tài sản sở hữu trí tuệ cho các hãng khác; thành lập các liên doanh; sử dụng sở hữu trí tuệ để tiếp cận công nghệ của công ty khác thông qua các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ trao đổi; hoặc sử dụng sở hữu trí tuệ để có được nguồn đầu tư tài chính cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp nên quyết định cho từng trường hợp cụ thể cách thức khai thác tốt nhất các tài sản sở hữu trí tuệ của mình cả trong nước cũng như ở nước ngoài.

Một chính sách giám sát sở hữu trí tuệ

Tham khảo các cơ sở dữ liệu sáng chế và nhãn hiệu một cách thường xuyên có ý nghĩa quan trọng để phát hiện những tiến triển của kỹ thuật hiện tại và các công nghệ mới, xác định đối tác mới cho việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ hoặc nhà cung cấp, các thị trường mới tiềm năng, theo dõi các hoạt động của đối thủ cạnh tranh, xác định những người có khả năng xâm phạm, và tránh việc xâm phạm các quyền của đối thủ cạnh tranh.

Mỗi doanh nghiệp có thể phát triển một chiến lược sở hữu trí tuệ riêng theo nhu cầu, trình độ công nghệ của mình

Mỗi doanh nghiệp có thể phát triển một chiến lược sở hữu trí tuệ riêng theo nhu cầu, trình độ công nghệ của mình

Một chiến lược thực thi sở hữu trí tuệ

Một chiến lược rõ ràng về thực thi sở hữu trí tuệ là điều có ý nghĩa quyết định vì những thiệt hại có thể phải gánh chịu bởi sự xuất hiện hàng giả trên thị trường và phi phí  tốn kém trong một số tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Mỗi công ty khác nhau với những trình độ công nghệ khác nhau có thể phát triển một chiến lược về sở hữu trí tuệ phù hợp với nhu cầu riêng.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang