Sửa đổi quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

author 12:11 24/08/2023

(VietQ.vn) - Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: đối tượng kiểm định nhóm B; tiêu chuẩn đối với kiểm định viên; huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ (hình thức, nội dung, thời gian); yêu cầu đối với tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, tổ chức kiểm định… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các tổ chức có hoạt động kiểm định những máy móc, thiết bị, vật tư trên.

Về một số nội dung sửa đổi, bổ sung, đối với đối tượng kiểm định nhóm B1 (nhóm B1), dự thảo xác định sẽ bao gồm sản phẩm nồi hơi công nghiệp có áp suất trên 16 bar, đối tượng kiểm định nhóm B2 (nhóm B2) là bình chịu áp lực, hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng”.

Ảnh minh hoạ

Dự thảo cũng đề xuất thay thế cụm từ “Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn” thành “Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp siêu âm” tại điểm a, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 09/2017/TT-BCT. Thay thế cụm từ “Thiết bị kiểm tra khuyết tật kim loại bằng phương pháp từ và thẩm thấu” thành “Thiết bị kiểm tra khuyết tật kim loại bằng phương pháp từ” tại điểm a, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 09/2017/TT-BCT.

Thay thế cụm từ “Thiết bị kiểm định van an toàn” thành “Thiết bị kiểm tra van an toàn” tại điểm a, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 09/2017/TT-BCT; Bãi bỏ cụm từ “Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn” tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 09/2017/TT-BCT; Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 14 Thông tư số 09/2017/TT-BCT; Bãi bỏ Khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 37/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang