video hot

Tiện lợi, nhanh chóng với ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

15:04 03/12/2020

Vietq.vn - VSS-ID là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động, được BHXH Việt Nam cung cấp nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch với cơ quan BHXH thông qua môi trường di động một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng.

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang