video hot

10 năm chặng đường nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam

16:30 26/11/2020

Vietq.vn - Sáng nay (26/11), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức chương trình Hội nghị Tổng kết chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang