(VietQ.vn) - Đến nay, chúng ta đã xây dựng và hình thành mạng lưới gồm 520 tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và chỉ định tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo chuẩn đo lường cho 420 tổ chức.

Thanh Tùng 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang