video hot

BHXH tỉnh Bình Định: Một năm nhìn lại

08:45 07/03/2022

Vietq.vn - Năm 2021, BHXH tỉnh Bình Định đã thực tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021 phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách BHXH, BHYT, BHTN giúp người dân, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang