Five Stars Việt Nam: Áp dụng thành công HTQL tích hợp ISO 22000, ISO 14001 kết hợp 5S

author 08:20 15/05/2020

(VietQ.vn) - Áp dụng HTQL tích hợp ISO 22000, ISO 14001 kết hợp 5S, Công ty Five Stars Việt Nam đã hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất và giảm mức hao phí tài nguyên và nguyên liệu.

Công ty Cổ phần Five Stars Việt Nam thành lập từ năm 2016. Lĩnh vực hoạt động chính là cung cấp các sản phẩm tinh bột như bột mì, bột ngô, khoai sắn… và sản phẩm đường xay cho các khách hàng sản xuất trong lĩnh vực bánh kẹo, socola, dược phẩm. Hiện tại, công ty đã và đang cung cấp cho nhiều công ty bánh kẹo hàng đầu Việt Nam.

Nhận thức được việc áp dụng hệ thống quản lý mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhất là đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất thực phẩm, Công ty CP Five Stars đã triển khai áp dụng Hệ thống quản lý tích hợp an toàn thực phẩm, môi trường và công cụ cải tiến 5S. 

Việc triển khai được hướng dẫn của nhóm tư vấn – Công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Phát triển doanh nghiệp Á Châu cùng với sợ hỗ trợ kinh phí từ nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng tích hợp Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (ISO 22000) với Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001), kết hợp công cụ cải tiến 5S cho các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm”, mã số 03.7/2019-DA2.

Việc triển khai áp dụng HTQL tích hợp đã nâng cao nhận thức của toàn bộ công nhân viên trong việc áp dụng tích hợp hệ thống quản lý an tàn thực phẩm, môi trường kết hợp với công cụ 5S.

Mô hình áp dụng tại Five Stars Việt Nam. 

 

Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái, mối quan hệ với các nhà đầu tư được cải thiện bằng việc bảo vệ sức khỏe và tài sản của nhân viên, của khách hàng cà nhà cung cấp.

Công ty đã hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất và giảm mức hao phí tài nguyên và nguyên liệu. Sản phẩm an toàn cho người sử dụng, thỏa mãn khách hàng- thông qua giao hàng đáp ứng các yêu cầu một cách nhất quán bao gồm chất lượng, an toàn và pháp lý.

Các chi phí vận hành được cắt giảm - thông qua các quá trình cải tiến liên tục và hiệu quả vận hành tốt, tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Cam kết của lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo cao nhất đối với thực hiện chính sách an toàn thực phẩm và môi trường và kiên trì theo đuổi đến cùng hệ thống tích hợp an toàn thực phẩm và môi trường kết hợp công cụ 5S.

Lãnh đạo đã xác định đúng động cơ áp dụng hệ thống, xác định phạm vi, giới hạn hệ thống áp dụng, cam kết thực hiện triệt để các yêu cầu của hệ thống một cách hiệu quả.

Công ty CP Five Stars Việt Nam đã xây dựng thành công hệ thống và được đánh giá cấp chứng nhận thành công, giúp nâng cao uy tín và hình ảnh trong mắt khách hàng và đối tác.

Chứng minh được khả năng của doanh nghiệp thông qua việc thẩm tra độc lập dựa trên các tiêu chuẩn được công nhận. Bộ tài liệu ISO của tông ty đã chính thức ban hành vào ngày 27/03/2019 và đưa vào áp dụng bộ tài liệu HTQL ISO 22000:2018, ISO 14001:2015 và 5S với 5 cấp độ tài liệu.

Công ty CP Five Stars Việt Nam luôn luôn tuân theo mô hình tích hợp ISO 22000:2018 và ISO 14001:2015, kết hợp công cụ cải tiến 5S. Mô hình tích hợp này cơ bản phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững và hiệu quả, giúp các doanh nghiệp hài hòa mục tiêu kinh tế và trách nhiệm xã hội, giúp doanh nghiệp tiếp cận những công nghệ quản lý tiên tiến nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp.

Nhờ áp dụng HTQL tích hợp với công cụ năng suất chất lượng mà doanh nghiệp có cơ hội nhận biết và giảm thiểu những sản phẩm, dịch vụ không phù hợp, giảm thiểu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Mô hình tích hợp HTQL an toàn thực phẩm, môi trường và công cụ cải tiến 5S sẽ phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững và hiệu quả, giúp các doanh nghiệp hài hòa mục tiêu kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Hồng Vân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang