Hà Nội: Khuyến khích doanh nghiệp phát triển theo mô hình khoa học và công nghệ

author 15:54 25/02/2022

(VietQ.vn) - Thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Với mục đích triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định mới về chứng nhận và hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP; Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có hoạt động nghiên cứu và phát triển thuộc mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển theo mô hình doanh nghiệp KH&CN nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc ứng dụng KH&CN để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND Thành phố được quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP thành các hoạt động cụ thể nhằm đạt được hiệu quả thiết thực, có tác động rõ nét tới sự phát triển của lực lượng doanh nghiệp KH&CN.

Phấn đấu đến năm 2025, hỗ trợ để hình thành và phát triển được 200 doanh nghiệp KH&CN. Ảnh minh họa

Phân công các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để triển khai hiệu quả Nghị định số 13/2019/NĐ-CP .

Với mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025, hỗ trợ để hình thành và phát triển được 200 doanh nghiệp KH&CN. Về nội dung kế hoạch: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách kết hợp điều tra khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả KH&CN); Phổ biến thông tin trực tiếp và đa dạng về chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp KH&CN; Tìm kiếm và phát hiện các đối tượng cần hỗ trợ; Xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp KH&CN.

Đào tạo, tập huấn, hỗ trợ hình thành và nâng cao năng lực của các tổ chức tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN; Hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. trực tiếp sản xuất sản phẩm từ kết quả KH&CN làm cơ sở thành lập doanh nghiệp KH&CN, góp phần thực hiện mục tiêu Hà Nội có 200 doanh nghiệp KH&CN được chứng nhận vào năm 2025.

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã được chứng nhận hoàn thiện, đổi mới công nghệ tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, phát triển bền vững doanh nghiệp.

Hướng dẫn doanh nghiệp có hoạt động KH&CN hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định: Thực hiện trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố quy định tại khoản 3, khoản 4 điều 23 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP .

 Linh Nhi

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang