video hot

Hoạt động đo lường - nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo công bằng xã hội

18:58 05/11/2021

Vietq.vn - Hoạt động đo lường từng bước góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, đảm bảo công bằng trong thương mại, bảo vệ môi trường và sức khoẻ nhân dân. Đồng thời là công cụ quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội.

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang