Hôm nay Bộ trưởng Bộ KH&CN trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

author 14:16 19/03/2018

(VietQ.vn) - Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh trực tiếp trả lời chất vấn các câu hỏi của Đại biểu Quốc hội tại Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cập nhật liên tục Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Hà Thủy

Cập nhật liên tục Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Hà Thủy

Chất lượng Việt Nam (VietQ.vn) cập nhật các câu hỏi và trả lời của Đại biểu Quốc hội dành cho Bộ trưởng Chu Ngọc Anh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ KH&CN về nhóm vấn đề: Hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội. Công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Ứng dụng khoa học-công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động. Ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Hà Thủy

 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Hà Thủy 

Thành phần tham dự phiên họp chất vấn gồm: Thành viên UBTVQH; Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội (toàn bộ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương); đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương; lãnh đạo các cơ quan thuộc UBTVQH; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; Đại diện lãnh đạo: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh sẽ trả lời chất vấn Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều ngày 19/3. Ảnh: Hà Thủy

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh sẽ trả lời chất vấn Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều ngày 19/3. Ảnh: Hà Thủy

Đẩy mạnh thương mại hóa các kết quả nghiên cứu

Mở đầu Phiên chất vấn, nhấn mạnh khoa học có vai trò thúc đẩy và đón trước sản xuất, đại biểu Phùng Đức Tiến đề nghị Bộ trưởng cho biết cơ chế, chính sách giúp các viện, trường tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thương mại hóa và tham gia vào sản xuất?

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định, thúc đẩy thương mại các kết quả nghiên cứu khoa học là một trọng tâm công tác của mình trong nhiệm kỳ khóa XIV này. Bởi lẽ, trong các báo cáo đánh giá về khoa học, công nghệ có hạn chế xuyên suốt được chỉ ra, đó là “chậm đưa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống”. Thực tế cho thấy, dù các cấp, các ngành đều quan tâm đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, nhưng vẫn thiếu khâu quan trọng là cơ chế, chính sách để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ.

Khẳng định hiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy đưa khoa học công nghệ vào sản xuất đã được thay đổi, và tập trung rõ nhất tại Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ rõ, quá trình triển khai thi hành Luật hiện hành vẫn đang thiếu đi sự quan tâm của doanh nghiệp, cũng như cơ chế, chính sách để hỗ trợ quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu, được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm, ủng hộ. “Ngay Nghị định 95 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ, thì không chỉ có nghiên cứu khoa học, mà còn thúc đẩy đổi mới, sáng tạo (bao gồm cả thương mại hóa kết quả nghiên cứu, ý tưởng nghiên cứu, để giúp tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, sáng tạo), Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói.

Với sự thay đổi mạnh mẽ như vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ đã bắt tay với các bộ, ngành để cùng vào cuộc. Ví dụ, để thực hiện chủ trương nuôi tôm theo chuỗi giá trị, phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu lên 10 tỷ USD, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ngay lập tức chỉ đạo các viện nghiên cứu từ giống, kỹ thuật thả nuôi, chế biến phụ phẩm... “Hy vọng với tinh thần này, bước đi đúng hướng và cách làm đã rõ, thì hiệu quả của thả nuôi tôm sẽ thực sự thay đổi”, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định.

 Quang cảnh hội trường của phiên họp

Tập trung mọi lực lượng nâng cao năng suất lao động

Đề cập đến vai trò của khoa học là lực lượng sản xuất trực tiếp trong việc năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, đại biểu Bùi Sỹ Lợi đề nghị Bộ trưởng cho biết, những giải pháp cơ bản để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng của tăng trưởng nền kinh tế đất nước?

Dẫn ra chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cũng là “tinh thần xuyên suốt của các thành viên Chính phủ”, đó là tập trung mọi lực lượng để nâng cao năng suất lao động, vì đây là cơ sở để phát triển bền vững đất nước trong tương lai, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, về năng suất lao động và vai trò của khoa học - công nghệ, chủ trương của Đảng tại các Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII và Nghị quyết của QH đã thể hiện rất rõ.

Về giải pháp, theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, cần tập trung mọi điều kiện từ nội lực, tức là từ các kết quả nghiên cứu phục vụ cho đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh, vào 4 nhóm đối tượng.

Một là nhóm doanh nghiệp dẫn dắt công nghệ, tạo điều kiện để có cơ sở để triển khai nghiên cứu công nghệ. 

Hai là
 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải nhanh chóng nhận chuyển giao khoa học công nghệ để ứng dụng. 

Ba là
 nhóm doanh nghiệp chưa tiếp nhận chuyển biến kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ. 

Bốn là các doanh nghiệp khởi điểm sáng tạo, hiện số lượng này đang tăng nhanh. 

“Đây là những nhóm giải pháp chúng tôi tập trung thực hiện để thúc đẩy khoa học công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội”, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nêu rõ. 

 Đại biểu Bùi Sĩ Lợi đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Chu Ngọc Anh

Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Trả lời đại biểu Trần Thị Quốc Khánh về giải pháp của Bộ trong đổi mới môi trường đầu tư kinh doanh quốc gia, Bộ trưởng khẳng định, trong lĩnh vực KHCN, thời gian qua Bộ đã vào cuộc 2 năm nay với tinh thần quyết liệt, tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực: Hoàn thiện hóa các tiêu chuẩn, quy chuẩn; phối hợp với các bộ đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành; 100% các thủ tục hành chính đã ứng dụng CNTT ở mức độ cấp 3; về sở hữu trí tuệ, Bộ cũng đã có những chuyển động đáng kể trong thời gian gần đây... 

 
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh nêu câu hỏi tại phiên họp
  

Đại biểu Phạm Tất Thắng đặt câu hỏi về đẩy mạnh ứng dụng, nghiên cứu, khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Thừa nhận những hạn chế trong lĩnh vực này, Bộ trưởng cho biết, khoa học xã hội nhân văn thời gian qua đã có những biến chuyển, nhiều công trình nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế và thời gian tới sẽ có những thay đổi. Bộ sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng cường sức đóng góp của khoa học xã hội nhân văn trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tiếp đó, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trả lời các đại biểu: Mai Sĩ Diến, Trương Minh Hoàng, Đoàn Thị Thanh Mai, Nguyễn Trường Giang, Hoàng Đức Thắng, Nguyễn Thị Kim Thúy,... về các nội dung: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; giải pháp ứng dụng KHCN trong ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực ĐBSCL; hiện trạng, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao (Hòa Lạc, TPHCM, Đà Nẵng); giải pháp khắc phục tình trạng trùng lặp trong giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ, gây lãng phí; giải pháp khắc phục tình trạng công trình nghiên cứu "bỏ ngăn kéo"; ngân sách cho lĩnh vực khoa học, công nghệ; thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng xin cho, thiếu khách quan trong phân bổ, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học...

Trong quá trình trả lời của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, theo sự điều hành phiên họp của Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có phần trả lời. Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, trong bối cảnh ngân sách cần ưu tiên cho nhiều nhiệm vụ khác nhưng riêng đối với khoa học công nghệ thì phần ngân sách vẫn đảm bảo theo nghị quyết của Quốc hội. Tổng chi ngân sách của chúng ta là 2.092.680 tỷ trong đó chi cho khoa học công nghệ là 42.352 tỷ đồng bằng 2,02 %.

Thời gian vừa qua chúng tôi cùng Bộ KH&CN thường xuyên đổi mới cơ chế tài chính đặc biệt là cơ chế tài chính đối với các đề tài dự án.

 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, thời gian qua Bộ Tài chính và Bộ KH&CN đã có sự phối hợp, thường xuyên đổi mới cơ chế tài chính đặc biệt là cơ chế tài chính đối với các đề tài dự án.

"Trong đó việc thực hiện Thông tư 55, Thông tư 27 có nhiều bước đổi mới. Cách đây 4 -5 năm về trước nếu nói về KH&CN, thì các chuyên gia, nhà khoa học đều rất kêu ca về cơ chế thanh toán, quyết toán kinh phí KH&CN. Nhưng trong 3 năm gần đây, gần như đã giải quyết được những phàn nàn nêu trên. Chúng tôi đã làm thông tư với tinh thần khoán tận gốc, người giao nhiệm vụ phải tự chịu trách nhiệm kết quả đầu ra. Thông tư này đề cao trách nhiệm của người làm chủ dự án, đơn giản hóa đơn thủ tục hành chính", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng báo cáo trước Quốc hội.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng: Với 1 giờ 30 phút, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã trả lời nhiều câu hỏi khác nhau của các đại biểu. Trong phần trả lời của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã có có sự tham gia trả lời của 3 Bộ trưởng: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Vào 15 giờ 30 phút các đại biểu nghỉ giải lao.

Vào 15 giờ 50 phút, phiên họp tiếp tục với sự điều hành của Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngay, đại biểu, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đặt câu hỏi về kết quả ứng dụng của KH&CN vào trong lĩnh vực nông nghiệp, hiệu quả của nghiên cứu KH&CN phục vụ cho tiêu thụ và chế biến nông sản như thế nào. Giải pháp nào để khắc phục tình trạng giải cứu nông sản như thời gian qua. Câu hỏi này Đại biểu Lê Thị Nga dành cả cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trả lời câu hỏi của Đại biểu, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, đây là vấn đề rất được quan tâm để tăng cường hiệu quả cho nông nghiệp. Đối với Bộ KH&CN, trước chỉ có 1 chương trình quốc gia phục vụ nghiên cứu có liên quan đến chế biến nông sản. Nhận thức được đây là vấn đề rất quan trọng của nông nghiệp, không chỉ có các chương trình quốc gia, vừa qua Bộ đã có đặt hàng một số doanh nghiệp, một số nhiệm vụ nghị định thư với các nước để chuyển giao công nghệ nhanh nhất, cùng với đó là các tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ cho nông sản cũng được quan tâm, giải quyết.

Để có giải pháp căn cơ vấn đề này, chắc chắn phải có chính sách thị trường phù hợp. Việc đó sẽ được thực hiện theo tư duy chuỗi thực hiện. Ngay trong năm 2018, dự kiến sẽ có 8 nhà máy chế biến theo chuỗi sẽ hoạt động, qua đó tạo điều kiện cho nghiên cứu, chuyển giao KHCN rất mạnh mẽ.

Tiếp phần trả lời của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định, riêng sức sản xuất của chúng ta, rất tự hào là rất lớn, trên tất cả các ngành hàng. Tuy nhiên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho rằng, hai khâu là tổ chức thị trường và chế biến là hai khâu yếu. Thực hiện Chủ trương của Quốc hội, Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ chúng ta cũng đã tập trung vào tái cơ cấu nông nghiệp, đi sâu vào hai mảng đang yếu nói trên. 

 Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thị Nga

Liên quan đến vấn đề một số nông sản về rau quả, chúng ta tập trung cả về thể chế, cơ chế, chính sách, KHCN, tổ chức chỉ đạo. Năm nay sẽ khởi công và khánh thành 8 nhà máy chế biến rau quả, để tiếp tục khai thác lợi thế. Dư địa trực tiếp là nhóm hàng nông sản về rau quả Việt Nam.

Gần nhất là khánh thành nhà máy ở Long An với công suất 200 ngàn tấn, với chuỗi 20 -25 sản phẩm. Tiếp đến là Tây Ninh, Đồng Tháp, Sơn La... Điều này thể hiện từng nhóm ngành hàng chúng ta xác định rõ đâu là nút thắt nhất để tập trung giải pháp...

Tiếp phần trả lời câu hỏi đại biểu nêu, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, như trả lời của Bộ trưởng Cường đã nói, năng lực sản xuất của chúng ta rất lớn, cơ hội tiếp cận thị trường cũng rất lớn. Chúng ta có 12 FTA ký kết và sắp tới sẽ có thêm các FTA trong thời gian tới. Như vậy, nhu cầu thị trường là có, chúng ta đang có điều kiện tiếp cận, không phải chỉ có con số 36 tỷ USD xuất khẩu nông sản, thủy sản như đạt của năm 2017 mà còn có thể lớn hơn. Tuy nhiên, khi chũng ta ký được FTA không phải đã là tiếp cận được thị trường này, mà còn có các hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng về an toàn thực phẩm... vì vậy công nghệ phải đóng vai trò chủ chốt trong mô hình sản xuất của chúng ta, đặc biệt trong chế biến và đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Cả 3 Bộ phải bắt đầu trong cả mô hình chuỗi, đi từ trong mô hình tổ chức sản xuất và quy hoạch của thị trường.

Sự phối hợp để hoạt động, mở cửa thị trường khi đạt được tiêu chuẩn và các yêu cầu của thị trường khó tính, việc làm thủ tục để vượt qua hàng rào kỹ thuật, kiểm dịch động thực vật... là các yêu cầu then chốt, cần có vai trò của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ là yếu tố đưa KHCN vào sản xuất cũng như chế biến của thị trường trong thời đại toàn cầu hóa.

Quốc hội đánh giá cao phần trả lời của Bộ trưởng

Kết thúc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, trong phiên chiều nay 30 đại biểu đã trực tiếp hỏi và được Bộ trưởng trả lời trực tiếp tại hội trường; 16 đại biểu đã đăng ký, tuy nhiên do thời gian có hạn, chưa được hỏi tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu gửi câu hỏi để Bộ trưởng trả lời bằng văn bản. 

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã trả lời thẳng thắn các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm. 

UBTVQH đánh giá cao sự trả lời nghiêm túc của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ghi nhận quyết tâm chính trị cùng lời hứa và những giải pháp Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã nêu ra để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác khoa học, công nghệ trong thời gian tới...

Đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thí điểm "chất vấn và trả lời chất vấn ngay" với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức phiên chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề. Cụ thể, sáng 19/3, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội.

Đặc biệt là việc thẩm định, đảm bảo chất lượng các đề án, dự án luật; giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình; Bộ trưởng; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bộ trưởng các bộ Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề liên quan.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh trả lời về hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội. Công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng khoa học - công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các bộ Tài chính, Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình làm rõ thêm.

Theo kế hoạch, người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo trước khi trả lời. Sau hoạt động chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết hoặc kết luận làm cơ sở để giám sát việc thực hiện. Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện thí điểm việc "chất vấn và trả lời chất vấn ngay". Đại biểu Quốc hội nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá một phút/lần. Người được chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu Quốc hội, thời gian không quá 3 phút/lần.

Trường hợp đại biểu Quốc hội chưa thỏa mãn với câu trả lời thì có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận. Tuy nhiên, thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn quy định nêu trên.

Sau đó một ngày, các đại biểu sẽ thảo luận lần 2 về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh sẽ thí điểm 'trả lời chất vấn ngay'(VietQ.vn) - Trong phiên chất vấn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến ngày 21/3 tới, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long sẽ mở màn thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay”.

Nhóm Phóng viên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang