(VietQ.vn) - Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường quy định các yêu cầu cho phép một tổ chức/doanh nghiệp đạt được các kết quả dự kiến đặt ra cho hệ thống quản lý môi trường của mình. Tiêu chuẩn này cũng như các tiêu chuẩn quốc tế khác, không có ý định dùng để tăng hoặc thay đổi các yêu cầu pháp lý của tổ chức/doanh nghiệp.

Doãn Trung
Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang