video hot

Khoa học công nghệ - nền tảng nâng cao năng suất lao động

14:28 17/02/2023

Vietq.vn - Trước xu hướng hội nhập quốc tế và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành nền tảng quan trọng giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp.

Việt Hà - Minh Châu

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang