video hot

Lạng Sơn: Nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa đạt hiệu quả thiết thực

11:37 30/06/2020

Vietq.vn - Trong những năm qua Lạng Sơn đã tập trung đẩy mạnh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa và đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang