video hot

Nông nghiệp ứng dụng KHCN nâng cao NCSL và phát triển bền vững

16:02 28/12/2022

Vietq.vn - Việc tăng cường áp dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển bền vững… tạo đột phá về năng suất, chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay.

Doãn Trung

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang