video hot

Vi phạm sở hữu trí tuệ thương hiệu: Dễ phát hiện - Khó xử lý

08:54 15/11/2018

Vietq.vn - Tại Việt Nam, thống kê chỉ trong năm 2017, các cơ quan chức năng đã xử lý gần 3.000 vụ vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ. Tịch thu khoảng 100.000 sản phẩm vi phạm, với giá trị vi phạm vào khoảng trên 20 tỷ đồng. Những con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

video liên quan

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang