Các bước đề ra kế hoạch quản lý chất lượng dự án

author 11:00 18/08/2014

(VietQ.vn) - Đề ra kế hoạch quản lý chất lượng là việc xác định tiêu chuẩn chất lượng có liên quan đến dự án, đồng thời xác định phương pháp đạt được các tiêu chuẩn đó.

Đây là một trong những quá trình chủ yếu trong việc đề ra kế hoạch quản lý chất lượng. Cho nên chúng ta phải xác định thời kỳ tiến hành, đồng thời thực hiện cùng với quá trình đề ra kế hoạch quản lý chất lượng dự án khác.

Trước khi đề ra kế hoạch quản lý chất lượng dự án, giám đốc dự án phải tiến hành nghiên cứu khả thi của dự án. Nội dung bao gồm: định nghĩa nội dung dự án, phân tích kỹ thuật dự án, phân tích thị trường, sách lược dự án...sau đó đề ra kế hoạch thực hiện dự án.

Nâng cao chất lượng dự án

Nâng cao chất lượng dự án

Kế hoạch thực hiện dự án có thể nói là sự phát triển của tính khả thi về mặt kỹ thuật trong quá trình nghiên cứu tính khả thi. Nghiên cứu tính khả thi nên miêu tả tất cả các nhiệm vụ và tiến độ, sự sắp xếp nhân viên tương ứng cần phải hoàn thành trong quá trình thực hiện, liệt kê các điều kiện yêu cầu của dự án.

Sau khi định nghĩa hoàn chỉnh tất cả những vấn đề cần kiểm nghiệm và kiểm tra nhân viên liên quan, kế hoạch thực hiện phải được ban ngành cấp trên trực thuộc dự án kiểm tra và bảo đảm thống nhất với quy phạm của công ty.

Hơn nữa, trong các giai đoạn thực hiện dự án, các ban ngành phải không ngừng sửa đổi "kế hoạch thực hiện thống nhất" để phản ánh tình trạng phía trước của dự án.

Thông thường, nội dung của kế hoạch quản lý chất lượng dự án bao gồm: tóm tắt hình thành dự án, mục tiêu tổng thể và phân tích, giải thích khác của dự án, sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý chất lượng dự án, quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn và văn bản căn cứ để điều hành chất lượng dự án, trình tự điều hành chất lượng dự án.

Các bước đề ra kế hoạch quản lý chất lượng dự án gồm:

Tìm hiểu tình hình cơ bản của dự án, thu thập dự án có liên quan hoặc dự án tương tự. Giai đoạn đề ra kế hoạch quản lý chất lượng dự án nên tập trung tìm hiểu các nội dung cụ thể như mục tiêu chất lượng dự án trong quá trình hình thành các công trình và pháp nhân của dự án, phương pháp thực hiện dự án đã xác định. Tất cả các tài liệu cần thu thập chủ yếu thể hiện các vấn đề như quy phạm thi công, quy trình thực hiện, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và các công trình - dự án tương tự.

Xác định cây mục tiêu chất lượng dự án, lập hồ sơ cơ cấu tổ chức quản lý chất lượng dự án

Chúng ta phải căn cứ mục tiêu tổng thế chất lượng dự án, sự hình thành và kế hoạch nhỏ hơn để tiến hành phân tích, lý giải sơ bộ, xây dựng câu mục tiêu chất lượng dự án.

Sau đó căn cứ vào quy mô công trình dự án, đặc điểm dự án, tổ chức thi công, kế hoạch tiến độ tổng công trình và cây mục tiêu chất lượng dự án đã xây dựng, sắp xếp nhân lực quản lys các cấp. xây dựng cơ cấu quản lý chất lượng dự án.

Đề ra trình tự điều hành chất lượng dự án và những vấn đề khác.

Trình tự điều hành chất lượng dự án chủ yếu bao gồm trình tự xác định và kiểm nghiệm ban đầu, trình tự kiểm tra chất lượng trong quá trình thực hiện dự án, trình tự điều hành những sản phẩm dự án không đạt tiêu chuẩn, trình tự điều hành chất lượng được ghi chép lại của dự án tương tự được thực hiện và nghiệm thu khi bàn giao công trình.

Thu Hương

 

 


 

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang