Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế phối hợp công tác, chia sẻ dữ liệu

author 06:34 10/07/2021

(VietQ.vn) - Sáng 9/7/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa hai Ngành. Quy chế này nhằm phục vụ cho công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý thuế.

Trước đó, vào ngày 31/12/2014, BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế đã ký Quy chế phối hợp công tác số 5423/QCPH-BHXH-TCT (Quy chế số 5423) để thực hiện trao đổi thông tin về: tổ chức, cá nhân trả thu nhập; công tác phối hợp và kết quả thanh tra, kiểm tra giữa hai cơ quan. 

Sau hơn 5 năm thực hiện Quy chế số 5423, số lượng tổ chức trả thu nhập cơ quan Thuế cung cấp cho cơ quan BHXH khoảng 550 ngàn đơn vị/năm, với số lao động dao động trong khoảng 18-20 triệu người/năm. Từ dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, cơ quan BHXH đã rà soát, xác định số doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động (NLĐ); qua đó đã khai thác, phát triển được thêm nhiều người tham gia.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế ký Quy chế chia sẻ dữ liệu

 

Cụ thể, số đơn vị đăng ký tham gia là trên 115.000 đơn vị; số lao động đăng ký tham gia là trên 2,6 triệu người; số tiền truy thu BHXH, BHYT, BHTN là trên 214 tỷ đồng; số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN đơn vị sử dụng lao động đã nộp là trên 3.600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Quy chế số 5423 còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc do có sự khác biệt về quản lý như: Căn cứ tính BHXH và tính thuế thu nhập cá nhân; Thời gian khai BHXH và thuế thu nhập cá nhân của đơn vị sử dụng lao động; Thời gian nộp hồ sơ, quy trình nghiệp vụ của hai bên,…

Nhằm khắc phục những tồn tại, vướng mắc nêu trên, hướng tới sự phối hợp hiệu quả hơn nữa giữa hai Ngành, Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế được ký kết ngày hôm nay sẽ thay thế Quy chế số 5423. Quy chế mới đã được hoàn thiện hơn về nội dung, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 28/NQ-TW về cải cách chính sách BHXH, Luật BHXH và Luật Quản lý thuế, nhằm hướng tới mục tiêu để NLĐ tại mỗi đơn vị, doanh nghiệp đều được tham gia đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Quy chế bao gồm 3 chương, 12 điều quy định nguyên tắc, nội dung phối hợp, chia sẻ dữ liệu và trách nhiệm tổ chức thực hiện…. giữa hai Ngành. Quy chế được thực hiện theo 6 nguyên tắc cơ bản như: Nội dung chia sẻ dữ liệu phải rõ ràng, cụ thể và thuộc phạm vi quản lý của hai cơ quan; Việc chia sẻ dữ liệu dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý của BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế trong từng thời kỳ và phù hợp với quy định của pháp luật; Việc chia sẻ dữ liệu phải đảm bảo kịp thời, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu đã được thống nhất; Việc sử dụng thông tin chia sẻ phải đúng theo quy định tại Quy chế và các quy định của pháp luật; Bảo đảm thông tin được bảo mật theo quy định của các văn bản pháp luật liên quan; Các hoạt động phối hợp phải được BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn Ngành.

Quy chế cũng quy định rõ về dữ liệu chia sẻ giữa hai cơ quan. Dữ liệu do cơ quan Thuế chia sẻ bao gồm: Thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế; Thông tin cá nhân trong tổ chức trả thu nhập; Thông tin ghi nhận việc trích và khấu trừ các khoản đóng BHXH, BHYT tại tổ chức trả thu nhập qua thanh tra, kiểm tra. Dữ liệu do cơ quan BHXH chia sẻ bao gồm: Thông tin tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH, BHYT; Thông tin cá nhân trong tổ chức trả thu nhập đang tham gia BHXH, BHYT; Thông tin đóng BHXH, BHYT của tổ chức trả thu nhập qua thanh tra, kiểm tra.

Đặc biệt, so với Quy chế số 5423, Quy chế lần này đã bổ sung một số điểm mới tích cực như: Bổ sung thêm căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật; Đặt ra quy định phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra; Quy định phương thức chia sẻ dữ liệu; Quy định về đối soát, hiệu chỉnh và xử lý sự cố hệ thống công nghệ thông tin.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang