Bến Tre: Làm tốt công tác triển khai ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính

author 08:00 09/11/2017

(VietQ.vn) - Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã tổ chức tốt việc triển khai xây dựng, áp dụng và mở rộng tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Thực hiện theo Kế hoạch số 5149/KH-UBND, ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Bến Tre về triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt công tác này.

Tính đến tháng 8/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã tổ chức triển khai xây dựng, áp dụng và mở rộng HTQLCL cho toàn bộ thủ tục hành chính vào hoạt động của 45 UBND cấp xã thuộc các huyện (gồm 11 xã, thị trấn thuộc huyện Chợ Lách thực hiện mở rộng HTQLCL cho toàn bộ thủ tục hành chính; 34 xã, thị trấn thuộc huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc).

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre triển khai tuyên truyền xây dựng và áp dụng HTQLCL cho các xã tại huyện Giồng Trôm. Ảnh: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre 

Trước đó, để đáp ứng yêu cầu thực tế về áp dụng HTQLCL đối với các cơ quan cấp xã, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã công bố Quyết định triển khai tư vấn xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2017 (Quyết định số 1709/QĐ-UBND, ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh); triển khai mức kinh phân bổ cho các xã thực hiện từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ.

ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 4 vào năm 2008. Đây là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành, có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kể cả dịch vụ hành chính.

Trong cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN), việc áp dụng ISO 9001 đã tạo được cách làm việc khoa học, tạo sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai sót trong công việc, đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức phục vụ của công chức, làm cho quan hệ giữa các CQHCNN với người dân được cải thiện,…

Vì vậy, đây được xem là một trong những giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo chất lượng dịch vụ hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ công chức.

Phong Lâm

Tăng cường hiệu quả áp dụng ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính tại Phú Thọ(VietQ.vn) - Thời gian tới, Chi cục TCĐLCL Phú Thọ sẽ có những đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan hành chính.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang