Bộ KH&CN đẩy mạnh cải cách hành chính

author 06:12 10/02/2023

(VietQ.vn) - Bộ KH&CN đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 trong đó hướng đến mục tiêu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc.

Quyết định nêu rõ, việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật theo hướng minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, phù hợp với thông lệ quốc tế và cam kết của Việt Nam.

Đồng thời giúp Bộ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước; hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, dễ thực hiện; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực, cơ cấu hợp lý, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức đáp ứng nhu cầu trong công tác quản lý hành chính nói chung và công tác cải cách hành chính (CCHC) nói riêng.

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác CCHC của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; lan toả kết quả đạt được trong hoạt động CCHC của Bộ; theo dõi hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ KH&CN.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành; triển khai việc kết nối liên thông văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến, triển khai có hiệu lực, hiệu quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các đơn vị thuộc Bộ, gắn với việc triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong thực hiện CCHC; bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả với hoạt động CCHC, tập trung các nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác này.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang