Giao lưu trực tuyến

Video GLTT: Hệ thống quản lý chất lượng nâng cao vị thế doanh nghiệp

09:09 25/04/2015

Vietq.vn Theo Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng các công cụ nâng cao năng suất là một trong những giải pháp được nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang