v

Có bắt buộc áp dụng TCVN 13396:2021 về camera giám sát hành trình trên xe ô tô?

authorChu Thanh Hà 06:41 23/02/2022

(VietQ.vn) - Trước đề nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về việc chỉ đạo và phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng không xử lý vi phạm đối với những ô tô đã lắp camera chưa hợp chuẩn (số camera lắp trước thời điểm TCVN 13396:2021 ban hành), nhưng đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị định số 10 và Thông tư số 12, Bộ GTVT đã lên tiếng về vấn đề này.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 và Thông tư số 28/2012/TTBKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, theo đó có hai loại giấy chứng nhận là chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (hợp chuẩn) và chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (hợp quy). Trong đó chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện.

Khoản 2 Điều 13 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông; xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông; khoản 1 Điều 8 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ GTVT quy định về yêu cầu tối thiểu đối với camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

Có bắt buộc phải áp dụng TCVN 13396:2021 về camera giám sát hành trình trên xe ô tô?

Không bắt buộc phải áp dụng TCVN 13396:2021 về camera giám sát hành trình trên xe ô tô.

Theo đó, các văn bản này không viện dẫn bắt buộc phải áp dụng TCVN 13396:2021 về camera giám sát hành trình trên xe ô tô, do đó việc chứng nhận hợp chuẩn thiết bị này theo tiêu chuẩn nêu trên đến thời điểm hiện tại là không bắt buộc và do doanh nghiệp tự nguyện.

Như vậy, đối với các loại camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 và Thông tư số 02/2021/TTBGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ GTVT.

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13396:2021 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng và ban hành. Việc đăng ký sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13396:2021 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thực hiện. 

Để tăng cường công tác phối hợp trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đồng thời đảm bảo công khai minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị kinh doanh vận tải chủ động lựa chọn camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải đáp ứng yêu cầu theo quy định, Bộ GTVT giao Vụ Khoa học công nghệ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kịp thời công khai danh sách thiết bị camera giám sát hành trình trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận hợp chuẩn.

Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang