Đặt mục tiêu có 25-30 sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2021

author 18:45 13/03/2021

(VietQ.vn) - Hà Nội đặt mục tiêu có từ 25-30 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm 2021.

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021. Kế hoạch nêu rõ các mục tiêu, trong đó, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực đề ra trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể là tập trung phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, khả năng tham gia sâu và đóng góp giá trị gia tăng cao vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu; có ý nghĩa nền tảng, tác động lan tỏa cao đến các ngành sản xuất và kinh tế khác, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố, thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội với doanh nghiệp của các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh đó thu hút sự tham gia của 20-25 doanh nghiệp với 25-30 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm 2021. Phấn đấu 100%; các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của thành phố; giá trị sản xuất của các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố tăng 10-12% so với năm 2020, đóng góp 35-40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố, 15% tổng kim ngạch xuất khẩu thành phố.

Hà Nội đặt mục tiêu có từ 25-30 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm 2021. Ảnh minh họa 

Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND thành phố triển khai các nhóm nhiệm vụ: Xét chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế chính sách cho phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Đồng thời, giao trách nhiệm cho từng sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện. Trong đó, Sở Công Thương (Cơ quan thường trực) chủ trì thực hiện kế hoạch bảo đảm đạt mục tiêu, kết quả đề ra, không trùng chéo; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện theo quy định. Cùng với đó, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng chính sách, giải pháp hỗ trợ cho các doanh, nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực phù hợp với tình hình thực tế và phát triển nhanh, bền vững; sửa đổi tiêu chí xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố; tổng hợp, tham mưu, trình UBND thành phố theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Sở Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quảng bá và tôn vinh thương hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội, Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố; huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng với nguồn kinh phí thành phố đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội…

Bảo Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang