Đề xuất sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

author 16:35 04/03/2022

(VietQ.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý các tổ chức, cá nhân về dự thảo Thông tư sửa đổi 2:2022 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia (DTQG). Dự thảo Thông tư đề xuất sửa đổi 2 tiêu chí “vận tốc khai thác” và “khả năng chuyên chở” tại QCVN 08: 2018/BTC.

Cần thiết sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc DTQG

Sau 3 năm triển khai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc DTQG QCVN 08: 2018/BTC theo Thông tư số 134/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018, đến nay, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã rà soát các tiêu chí quy định tại quy chuẩn, trong đó có 2 tiêu chí quy định về “vận tốc khai thác” và “khả năng chuyên chở” gặp vướng mắc khi áp dụng.

Cụ thể, đối với tiêu chí “vận tốc khai thác”, vận tốc khai thác là tiêu chí định tính biến thiên liên tục, không xác định được số lượng cụ thể trên thực tế. Lý do vận tốc khai thác bị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Ý chí người vận hành, môi trường hoạt động… Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chuyên môn cũng không thực hiện kiểm tra được vận tốc khai thác.

 Cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc DTQG QCVN 08: 2018/BTC để phù hợp với thực tiễn.

Đối với tiêu chí “khả năng chuyên chở”, Luật Giao thông đường thủy nội địa đưa ra khái niệm “Sức chở người của phương tiện là số lượng người tối đa được cấp phép chở trên phương tiện, trừ thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ em dưới một tuổi”. Thuật ngữ “khả năng chuyên chở” tại QCVN 08: 2018/BTC không thống nhất với quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa và tạo ra cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng quy chuẩn.

Từ những bất cập trên, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc DTQG QCVN 08: 2018/BTC để phù hợp với thực tiễn, phù hợp quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Đề xuất sửa đổi 2 tiêu chí

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi 2 tiêu chí “vận tốc khai thác” và “khả năng chuyên chở” tại QCVN 08: 2018/BTC như sau: Bỏ quy định về tiêu chí “vận tốc khai thác”; Thay cụm từ “khả năng chuyên chở bằng cụm từ “Sức chở” và giữ nguyên quy định về số người chở hoặc khối lượng chở như quy định tại QCVN 08: 2018/BTC.

Đồng thời, bổ sung cụm từ (không bao gồm thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ em dưới một tuổi) vào sau nội dung quy định về số người chở cho phù hợp và thống nhất với quy định tại Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Việc sửa đổi quy chuẩn được thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP; Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019; Thông tư số 182/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành sửa đổi 2: 2022 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc DTQG để áp dụng tạo thuận lợi trong quản lý, phù hợp với thực tiễn triển khai kế hoạch DTQG, công tác nhập, bảo quản, xuất đối với xuồng (tàu) cao tốc DTQG.

Lê Lan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang